KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): RODO, informujemy, że  Spółka EDOSTALK również aktualizuje politykę prywatności zapewniając bardziej przejrzyste i szczegółowe informacje na temat zbiorowych praw i obowiązków w odniesieniu do prywatności i danych osobowych jak również ułatwiając Państwu kontrolę nad informacjami, które Państwo przekazują.

Oficjalny tekst dotyczący RODO dostępny poniżej:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&

Informacje dodatkowe:.

http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/data-protection-reform/data-protection-regulation/

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka EDOSTALK z siedzibą w Policach przy ul. Jasienickiej 7A, 72-010 Police.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) w Spółce EDOSTALK jest Mariusz Mączka. Można się z nim kontaktować:

– za pomocą poczty elektronicznej:  m.maczka@edostalk.pl

– pisemnie na adres: EDOSTALK Sp. z o.o., ul. Jasienicka 7A, 72-010 Police.

Rodzaj gromadzonych przez nas danych osobowych oraz metody ich pozyskiwania

Zbieramy określone dane osobowe dotyczące:  kandydatów do pracypracowników, podwykonawców, świadczeniu usługkontrahentów (fakturobiorców) / zleceniobiorcówmonitoringumarketingu. Najczęściej spotykane typy informacji, które są zbierane, obejmują: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania,  nazwy firm, adresy e-mail, adresy IP, inne dane kontaktowe, zdjęcia, informacje o płatnościach, takie jak dane agent płatności, dane transakcyjne, informacje podatkowe, obsługa zapytań, komentarze na forum, treści, które są nam polecane, aby udostępniać je na naszej stronie.

Administrator danych informuje, że:

 1. Spółka Edostalk przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z zatrudnieniem i czynnościami wynikającymi z podjęcia pracy.
 2. Inspektorem danych osobowych jest Wiceprezes Zarządu Spółki Edostalk, a dane te są z jego upoważnienia przetwarzane przez Prezesa Zarządu oraz Dział Kadr i Dział Księgowości.
 3. Przetwarzanie przez Edostalk Sp. z o.o. dane osobowe pracowników, członków klubu oraz osoby zatrudnione w Spółce Edostalk oraz kandydatów na te osoby pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą.
 4. Podanie danych osobowych do Edostalk Sp. z o.o. jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania statusu pracownika oraz zatrudnienia w Spółce Edostalk.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
 6. W razie uznania, że przetwarzanie przez Edostalk Sp. z o.o. dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe:
 • podane w umowie cywilnoprawnej / rzemieślniczej lub innym dokumencie w formie pisemnej/pocztą elektroniczną/za pośrednictwem portali internetowych są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO;
 • przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z Edostalk Sp. z o.o.wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych);
 • będą przechowywane, przez okres pracy na rzecz Edostalk Sp. z o.o., a także po ustaniu świadczenia pracy, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora przez czas ich realizacji;
 • nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów, nie są przekazywane żadnym innym podmiotom.